Truyện của Tuclen

Đăng bởi: Tuclen

2364 - 308 - 41

Vì lòng tham nhất thời, Han - một nhà khoa học thiên tài đã thực hiện nghi lễ hiến tế