Truyện của TuytTrn558

Đăng bởi: TuytTrn558

248 - 78 - 4

Đây là truyện đầu tiên mình viết về thể loại boylove nên ai không thích thì đừng đọc nha. Mà

Đăng bởi: TuytTrn558

156 - 9 - 2

Tôi đang sống rất tốt tại sao cư nhiên lại xuyên qua thế giới trong naruto. Đã z còn lại