Truyện của TuytTrn558

Đăng bởi: TuytTrn558

571 - 21 - 2

Tôi đang sống rất tốt tại sao cư nhiên lại xuyên qua thế giới trong naruto. Đã z còn lại

Đăng bởi: TuytTrn558

656 - 90 - 4

Đây là truyện đầu tiên mình viết về thể loại boylove nên ai không thích thì đừng đọc nha. Mà