Truyện của ViHanh2911

Đăng bởi: ViHanh2911

10183 - 2212 - 35

Drawing my world 🤘🏻🤘🏻💫💮💮💮🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Đăng bởi: ViHanh2911

1383 - 99 - 6

* Title: Thực tế là địa ngục * Author: DeadShot96 ( Tôi nè ) * Disclaimer: Nhân vật không phải của tôi,