Truyện của Vyvymint520

Đăng bởi: Vyvymint520

196 - 7 - 18

Tác giả : Quyện Chậm Yếm Dạ Cv: NấmKR Độ hoàn : 39 chương. Thể loại : hiện đại,cường thủ hào

Đăng bởi: Vyvymint520

16102 - 1167 - 102

Thể loại : nhất thụ nhất công, xã hội đen bá đạo công vs mỹ nhân thụ, H văn, ấm

Đăng bởi: Vyvymint520

7932 - 749 - 118

Tác Giả : Dục Hiểu Thể loại: hiện đại, cao H, sinh tử , huynh đệ niên thượng, có ngược,