Truyện của Winterwind0207

Đăng bởi: Winterwind0207

289433 - 13435 - 108

Thể loại: hiện đại, thâm trầm phúc hắc công vs cứng cỏi thâm tình thụ, chính kịch, vi ngược, HE. Đề

Đăng bởi: Winterwind0207

712476 - 36981 - 119

Tên tiếng Trung: 我在现代做厨子 Tên Hán Việt: Ngã tại hiện đại tố trù tử Tác giả : Ba Nhĩ Đại Nhân 巴尔大人 Edit:

Đăng bởi: Winterwind0207

453042 - 17233 - 60

Cầu tâm đắc nhân. Tác giả: Đường Nhất Tầm 唐一寻 Thể loại: Hiện đại đô thị, thụ rời đi công hối hận,

Đăng bởi: Winterwind0207

22478 - 1453 - 55

Quỷ án truy tung Tác giả: Grace Tiểu Bối Grace小贝 Edit: Winterwind0207 Thể loại: Chế phục tình duyên, cường cường, kinh tủng huyền

Đăng bởi: Winterwind0207

1831358 - 95100 - 167

Tựu thị bất ly hôn Tác giả: Tố Nhục Bô 素肉脯 Thể loại: Tinh tế, tình yêu và hôn nhân, cường cường,

Đăng bởi: Winterwind0207

653520 - 33341 - 72

+Tên Tiếng Việt: Thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế. +Tác giả Hắc Miêu Nghễ Nghễ 黑猫睨睨 +Edit: Winterwind0207 +Thể loại: Điềm

Đăng bởi: Winterwind0207

419497 - 21089 - 82

*Tên Hán Việt: Sủy trứ mê nhĩ lão ba khứ nhận đa (Ôm ba ba tí hon đi gặp cha)