Truyện của Xiao2Yan

Đăng bởi: Xiao2Yan

1883774 - 87780 - 132

Tác giả: Quang Quân Nội dung: Kiếp trước Mạc Thiên nghìn năm tu luyện, cá chép vượt Long Môn, hoá thân

Đăng bởi: Xiao2Yan

52991 - 1769 - 9

Tác giả: Cửu Đường Nội dung: Bát tự không hợp lại cố tình trở thành người hợp tác cùng phá án,

Đăng bởi: Xiao2Yan

1261365 - 55615 - 75

Nhóm dịch: Danmei & Boylove 🚫CẤM RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC !! TỚ LÀ AD CỦA PAGE VÀ ĐÃ CÓ SỰ CHO