Truyện của Yandere_Megu

Đăng bởi: Yandere_Megu

31 - 10 - 3

Khi mà các sát thủ của chúng ta dùng Facebook thì sẽ thế nào?Đây là tác phẩm thứ 2 của