Truyện của Yennhi_139

Đăng bởi: Yennhi_139

4174 - 97 - 6

truyện kể về một cô gái tên là Serena , cô đã yêu thầm người bạn đồng hành của mình

Đăng bởi: Yennhi_139

2154 - 20 - 1

mình đã thay đổi thông tin một chút bởi vì Serena và các nhân vật nữ khác sẽ là những