Truyện của YeriPhan

Đăng bởi: YeriPhan

83585 - 7282 - 23

Jeon Jungkook cậu thật quá đỗi ngu ngốc khi mà lại đi coi trọng cái tên Kim Taehyung kêu ngạo

Đăng bởi: YeriPhan

496 - 77 - 2

" Tôi không biết nữa , chắc tôi là kiểu người muốn tự nhiên mà có một thứ nhưng không