Truyện của YeriPhan

Đăng bởi: YeriPhan

4122 - 477 - 2

" Tôi không biết nữa , chắc tôi là kiểu người muốn tự nhiên mà có một thứ nhưng không

Đăng bởi: YeriPhan

748737 - 54413 - 32

Jeon Jungkook cậu thật quá đỗi ngu ngốc khi mà lại đi coi trọng cái tên Kim Taehyung kiêu ngạo