Truyện của YnNhi5537

Đăng bởi: YnNhi5537

11983 - 537 - 15

Lần đầu mình viết có gì mong các bạn thông cảm.

Đăng bởi: YnNhi5537

10178 - 823 - 25

Huyết Tử trong lần dạo chơi quanh Map game Cửu Âm Chân Kinh thì gặp ngay một Huyết Đao Môn