Truyện của YnNhi5537

Đăng bởi: YnNhi5537

1847 - 114 - 10

Lần đầu mình viết có gì mong các bạn thông cảm.

Đăng bởi: YnNhi5537

1439 - 160 - 16

Huyết Tử trong lần dạo chơi quanh Map game Cửu Âm Chân Kinh thì gặp ngay một Huyết Đao Môn