Truyện của Yuki-kim

Đăng bởi: Yuki-kim

1397 - 130 - 7

Sát Nhân một kẻ Giết người hàng loạt, yêu máu, thích nghe những tiếng la và cầu xin của nạn

Đăng bởi: Yuki-kim

185282 - 3920 - 114

Tình yêu, hạnh phúc.... Tôi đã từng có, và tôi đã lỡ thả nó đi rồi, liệu nó có quay