Truyện của Yuu5723

Đăng bởi: Yuu5723

5553 - 450 - 66

Tác giả: Tiểu Tiểu Mê Hồ Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Trang, 1×1, Phụ Tử Editor: HaeHyuk8693 (aka NY) -------------------- Khắp thiên hạ

Đăng bởi: Yuu5723

9243 - 440 - 14

Tác giả: Hành Vân Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Trang, 1x1, Ngược Thân, Ngược Tâm Editor: Roulouser Beta: Joco, Băng Tiêu -------------------- Nhân sinh vốn

Đăng bởi: Yuu5723

4174 - 277 - 18

Tác giả: Bạch Cốt Tinh Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Sủng, Đoản Văn, 1×1, Hiện Đại, Sinh Tử, Cao H Edit:

Đăng bởi: Yuu5723

8772 - 483 - 33

Tác giả: Khiết Khiết Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Hài Hước, 1×1, Sủng, Đô Thị, Sắc, Sinh Tử, Song Tính,

Đăng bởi: Yuu5723

23012 - 1030 - 39

Tác giả: Như Tinh Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Trang, 1×1, Ngược Thân, Ngược Tâm, Sủng Edit: Mèo Béo Beta: Leng Keng -------------------- Bé sinh