Truyện của Zacbloodly

Đăng bởi: Zacbloodly

172 - 27 - 5

Do cái fic kia trông nát vl nên mình cùng đồng bọn sẽ chuyển sang truyện hài Giới thiệu một chút: Mình

Đăng bởi: Zacbloodly

268 - 25 - 4

Helle mọi người, mình là một fan của creepypasta Vào một ngày tối trời nào đó, minh đã nghĩ za