Truyện của Zen_TuHan

Đăng bởi: Zen_TuHan

241308 - 15528 - 78

- Tên khác ( Do BlackObs edit) : Đẩy ngã nữ thần. - Tên gốc : 女神是我学姐 - Tác giả :

Đăng bởi: Zen_TuHan

72053 - 9149 - 55

- Hệ liệt : Phế vật đều muốn nghịch thiên Q.1 : Nơi tình yêu bắt đầu - Tác giả: Tịch Hàn

Đăng bởi: Zen_TuHan

1442 - 224 - 7

- Nhạt :)) Nhân sinh hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Ta

Đăng bởi: Zen_TuHan

81476 - 11861 - 67

- Trọng sinh đại thần giới giải trí - Tác giả : Tịch Hàn - Cp chính : Dương Y Thần x

Đăng bởi: Zen_TuHan

19363 - 3530 - 37

Xuyên thư chi chuyển dịch thế giới về đúng quỹ đạo _ Tịch Hàn Cp chính : Bạch Tĩnh Nhan (Thượng

Đăng bởi: Zen_TuHan

10716 - 1862 - 22

- Hệ liệt : Phế vật đều muốn nghịch thiên Q.2: Phụ cả thiên hạ không phụ người - Tác giả: Tịch

Đăng bởi: Zen_TuHan

1000 - 201 - 3

- Ảnh hậu muốn ôm đùi ta - Tịch Hàn - Lười mô tả, quăng hết vào Văn án nhé~ - Couple