Truyện của Zen_TuHan

Đăng bởi: Zen_TuHan

517 - 39 - 3

- Editor cũ : Pmk - Editor mới : Hàn - Trans: QT đại nhân + Google nhị nhân =))) - Giữ nguyên

Đăng bởi: Zen_TuHan

981 - 103 - 8

- Tên khác ( Do BlackObs edit) : Đẩy ngã nữ thần. - Tên gốc : 女神是我学姐 - Tác giả :

Đăng bởi: Zen_TuHan

69 - 19 - 3

- Xuyên qua cùng phế vật nghịch thiên trọn đời hảo. - Tác giả: Tịch Hàn (Zen_TuHan) - CP chính: Tiêu Nguyệt