Truyện của Zen_TuHan

Đăng bởi: Zen_TuHan

121207 - 9428 - 78

- Tên khác ( Do BlackObs edit) : Đẩy ngã nữ thần. - Tên gốc : 女神是我学姐 - Tác giả :

Đăng bởi: Zen_TuHan

37779 - 5680 - 44

- Xuyên qua cùng phế vật nghịch thiên trọn đời hảo. - Tác giả: Tịch Hàn (Zen_TuHan) - CP chính: Tiêu Nguyệt

Đăng bởi: Zen_TuHan

20066 - 3942 - 36

- Trọng sinh đại thần giới giải trí - Tác giả : Tịch Hàn - Cp chính : Dương Y Thần x