Truyện của _Diamond_Team_

Đăng bởi: _Diamond_Team_

246 - 22 - 10

Team mới được thành lập nên thiếu thốn rất nhiều kinh nghiệm và thành viên. Hiện tại Team rất rất