Truyện của _Fatigue__-

Đăng bởi: _Fatigue__-

76 - 19 - 2

"Khi bị quỷ dữ xâm phạm, Kẻ đó đã bị vẩn đục." "Và chỉ ai có quyền lực thực sự Quỷ dữ sẽ

Trả Test

Writing

Đăng bởi: _Fatigue__-

145 - 16 - 3

'_' Ẹc

Đăng bởi: _Fatigue__-

285 - 48 - 10

'-' Ẹc Bìa: Ngồi ghép ảnh smc .-.

The Queen

Writing

Đăng bởi: _Fatigue__-

126 - 17 - 1

"Bà ta là một phụ nữ độc tài." "Bà ta có tất cả." "Bà ta giết tất cả..." === Tình trạng: Đang cố gắng