Truyện của _Nekuc_

Đăng bởi: _Nekuc_

2706 - 230 - 8

Dưới cơ duyên xảo hợp, Thế Huân cứu được Lộc Hàm đang bị đánh hội đồng, trải qua gặp gỡ,

Đăng bởi: _Nekuc_

32931 - 2917 - 18

Đăng bởi: _Nekuc_

112 - 16 - 1

Tất cả dường như...đã trở thành một kí ức. Buồn...

Đăng bởi: _Nekuc_

13745 - 636 - 1

đọc thì biết =))))

Đăng bởi: _Nekuc_

1768 - 142 - 3

Đăng bởi: _Nekuc_

101715 - 5964 - 6

Au: Né Kúc Main character :ChanBaek cùng với các nhân vật phụ khác Category: Pink, H, HE Disclaimer: ChanBaek thuộc về