Truyện của _Pikachu_Team_

Đăng bởi: _Pikachu_Team_

231 - 44 - 4

Nơi các thành viên trong team họp nội bộ, giao test và những việc khác. (Đã kí) #Pikachu_Team

Đăng bởi: _Pikachu_Team_

592 - 118 - 14

Bạn đang cần những bức ảnh đẹp ư? Nhưng lại không có thời gian? Hay không tìm được ảnh như

Đăng bởi: _Pikachu_Team_

59 - 18 - 2

Nơi mà bạn có thể xả lòng mình hay nhờ đến sự tư vấn của các Pikachu trong Pikachu Team

Đăng bởi: _Pikachu_Team_

330 - 27 - 1

Hãy đăng kí tham gia và trở thành một Pikachu của Pikachu Team nào! Team tuyển các mảng design, collect,

Đăng bởi: _Pikachu_Team_

540 - 79 - 9

Nếu bạn không có thời gian để viết một bộ truyện hay đơn giản là có ý tưởng nhưng không