Truyện của _Pikachu_Team_

Đăng bởi: _Pikachu_Team_

423 - 33 - 1

Hãy đăng kí tham gia và trở thành một Pikachu của Pikachu Team nào! Team tuyển các mảng design, collect,

Đăng bởi: _Pikachu_Team_

1016 - 119 - 15

Nếu bạn không có thời gian để viết một bộ truyện hay đơn giản là có ý tưởng nhưng không

Đăng bởi: _Pikachu_Team_

400 - 61 - 6

Nơi các thành viên trong team họp nội bộ, giao test và những việc khác. (Đã kí) #Pikachu_Team

Đăng bởi: _Pikachu_Team_

2096 - 141 - 19

Bạn đang cần những bức ảnh đẹp ư? Nhưng lại không có thời gian? Hay không tìm được ảnh như