Truyện của _TuVu_

Đăng bởi: _TuVu_

42075 - 2058 - 34

. Ngược . Nữ chính ban đầu nhu nhược, về sau trở thành nữ cường . Nam chính tàn độc, khốn khiếp .

Đăng bởi: _TuVu_

249 - 26 - 3

- Đoản: [ Mộc Hy - Triết Vũ Hàm ] - Tác giả: Tư Vũ. - Thể loại: ngôn tình, sủng. - Tình

Đăng bởi: _TuVu_

46775 - 2412 - 29

- Đoản: [ Buông Tha ] - Tác giả: Tư Vũ ( Mộc Hy ) - Thể loại: Ngôn Tình, Ngược. - Nội

Đăng bởi: _TuVu_

337 - 28 - 3

- Đoản: [ Tổng Giám Đốc Lãnh Khốc Vô Tình ] - Tác giả: Tư Vũ - Thể loại: Ngôn Tình, Ngược