Truyện của _dtuly9493

Đăng bởi: _dtuly9493

163 - 31 - 5

Min Yoongi- 1 Omega đã đến tuổi trưởng thành, chiếu theo luật của đế quốc Opichius, giai đoạn này cậu