Truyện của _elpheltel_

Đăng bởi: _elpheltel_

61012 - 10897 - 48

Elphelt ♡ 《 Vietnamese | English 》 Welcome to my Artbook → My Drawing - Digital painting → I hope you like

Đăng bởi: _elpheltel_

7887 - 1246 - 14

• Nơi Tâm sự Xàm loz của tớ ( ͡° ͜ʖ ͡°) Elphelt .