Truyện của _elpheltel_

Đăng bởi: _elpheltel_

1506 - 196 - 3

↣ Nơi tổ chức event ° contest cho các Artist trên Wattpad ↣ Tất cả đều có thể tham gia !! ↣

Đăng bởi: _elpheltel_

4939 - 976 - 14

• Nơi Tâm sự Xàm loz của tớ ( ͡° ͜ʖ ͡°) Elphelt .

Đăng bởi: _elpheltel_

42128 - 8107 - 41

Elphelt ♡ 《 Vietnamese | English 》 Welcome to my Artbook → My Drawing - Digital painting → I hope you like