Truyện của _jay_kim_

Đăng bởi: _jay_kim_

552 - 70 - 1

"Dreamcatcher...người tình trong mộng của tôi đã cất bước đến hiện thực này rồi"

Đăng bởi: _jay_kim_

13263 - 468 - 9

"Tiểu Hồ Ly...anh yêu em mất rồi"

Đăng bởi: _jay_kim_

33861 - 1821 - 18

"Một Thiên Thần ngọt ngào...ấm áp luôn che chở cho em..." "Một Ác Quỷ luôn bắt nạt...hành hạ và ức hiếp

Đăng bởi: _jay_kim_

1124 - 102 - 4

"Jeon Jungkook...thanh xuân của tuổi nổi loạn thật tươi đẹp!!!"