Truyện của _jay_kim_

Đăng bởi: _jay_kim_

12106 - 411 - 9

"Tiểu Hồ Ly...anh yêu em mất rồi"

Đăng bởi: _jay_kim_

475 - 61 - 1

"Dreamcatcher...người tình trong mộng của tôi đã cất bước đến hiện thực này rồi"

Đăng bởi: _jay_kim_

983 - 101 - 4

"Jeon Jungkook...thanh xuân của tuổi nổi loạn thật tươi đẹp!!!"

Đăng bởi: _jay_kim_

26919 - 1520 - 18

"Một Thiên Thần ngọt ngào...ấm áp luôn che chở cho em..." "Một Ác Quỷ luôn bắt nạt...hành hạ và ức hiếp