Truyện của _jay_kim_

Đăng bởi: _jay_kim_

22581 - 1234 - 18

"Một Thiên Thần ngọt ngào...ấm áp luôn che chở cho em..." "Một Ác Quỷ luôn bắt nạt...hành hạ và ức hiếp

Đăng bởi: _jay_kim_

399 - 54 - 1

"Dreamcatcher...người tình trong mộng của tôi đã cất bước đến hiện thực này rồi"

Đăng bởi: _jay_kim_

874 - 82 - 4

"Jeon Jungkook...thanh xuân của tuổi nổi loạn thật tươi đẹp!!!"

Đăng bởi: _jay_kim_

10680 - 370 - 9

"Anh cuồng tiểu hồ ly...cuồng tiểu nương tử...cuồng Kim Jisoo...!!!" "Tiểu Hồ Ly...anh yêu em mất rồi"