Truyện của _umiFG

Đăng bởi: _umiFG

73 - 8 - 2

Lần đầu viết truyện creepypasta :) hình là trong yandere simulator Jaki Natsumi nhé. Còn điều nữa là tuổi của

Đăng bởi: _umiFG

184 - 16 - 3

Đang lúc đi học tự nhiên nhớ về những trò mà hồi bé hay chơi nên quyết định viết truyện

Đăng bởi: _umiFG

81 - 4 - 1

Viết truyện lần đầu, viết chưa được hay nên mong chỉ giáo nhé :)