Truyện của Akuma-aiki

Đăng bởi: Akuma-aiki

17505 - 1192 - 44

1 cô gái rất mạnh tại sao ư vì cô ấy ko phải con người, cô có 1 quá khứ

Đăng bởi: Akuma-aiki

52691 - 2333 - 67

1 cô gái, xinh đẹp có 1 quá khứ đầy máu và nước mắt, nhưng khi cô chết,

Đăng bởi: Akuma-aiki

2022 - 191 - 6

1 vampire sức mạnh của nàng cả thánh thần còn phải nể nàng 7 phần nàng có 1 sắc đẹp