Truyện của Blueorbits

Đăng bởi: Blueorbits

7159 - 942 - 19

tớ níu, tớ giữ lại nắng ở bên mình. • lowercase. • có từ ngữ chửi thề hơi không lành mạnh.

Đăng bởi: Blueorbits

522 - 55 - 8

ý tưởng. chưa viết hoặc quá lười để viết. ps. không phải mình đòi hỏi hay gì đâu đây tất cả

Đăng bởi: Blueorbits

425 - 59 - 5

my life is rosy. • lowercase • thi thoảng sẽ có sensitive topics

Đăng bởi: Blueorbits

14764 - 1575 - 21

please hold on a little longer. and try again.

Đăng bởi: Blueorbits

242 - 27 - 2

translated by @noctuary_ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI. CẢM ƠN. TRANSLATE

Đăng bởi: Blueorbits

145 - 20 - 3

im sorry in advance if this sucks.

Đăng bởi: Blueorbits

45 - 7 - 1

Trả request ヘ(^_^ヘ)

Đăng bởi: Blueorbits

713 - 112 - 5

Câu chuyện là của mình. Nhân vật không là của mình. Tất cả đều là hư cấu, không liên quan đến sự

Đăng bởi: Blueorbits

17646 - 2104 - 14

cho những mùa đã qua và nắng vàng đọng lại trên tóc em. • lowercase