Truyện của Blueorbits

Đăng bởi: Blueorbits

5877 - 759 - 18

please, don't hang up on me. • lowercase. • có từ ngữ chửi thề hơi không lành mạnh.

Đăng bởi: Blueorbits

261 - 31 - 4

bảy người anh em và kim seungmin, hwang hyunjin đã có truyện riêng. • lowercase • thi thoảng sẽ có sensitive topics

Đăng bởi: Blueorbits

88 - 13 - 3

im sorry in advance if this sucks.

Đăng bởi: Blueorbits

13905 - 1523 - 21

please hold on a little longer. and try again.

Đăng bởi: Blueorbits

43 - 6 - 1

Trả request ヘ(^_^ヘ)

Đăng bởi: Blueorbits

370 - 31 - 8

ý tưởng. chưa viết hoặc quá lười để viết. ps. không phải mình đòi hỏi hay gì đâu đây tất cả

Đăng bởi: Blueorbits

204 - 19 - 2

translated by @noctuary_ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI. CẢM ƠN. TRANSLATE

Đăng bởi: Blueorbits

17320 - 2059 - 14

cho những mùa đã qua và nắng vàng đọng lại trên tóc em. • lowercase

Đăng bởi: Blueorbits

692 - 112 - 5

Câu chuyện là của mình. Nhân vật không là của mình. Tất cả đều là hư cấu, không liên quan đến sự