Truyện của Blueorbits

Đăng bởi: Blueorbits

4091 - 491 - 15

cho những ngày nắng vàng ta bên nhau. • lowercase. • có từ ngữ chửi thề hơi không lành mạnh.

Đăng bởi: Blueorbits

172 - 16 - 2

translated by @noctuary_ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI. CẢM ƠN. TRANSLATE

Đăng bởi: Blueorbits

40 - 5 - 1

Trả request ヘ(^_^ヘ)

Đăng bởi: Blueorbits

16915 - 1982 - 14

cho những mùa đã qua và nắng vàng đọng lại trên tóc em. • lowercase

Đăng bởi: Blueorbits

113 - 16 - 3

bảy người anh em và kim seungmin, hwang hyunjin đã có truyện riêng. • lowercase • thi thoảng sẽ có sensitive topics

Đăng bởi: Blueorbits

12387 - 1332 - 21

please hold on a little longer. and try again.

Đăng bởi: Blueorbits

667 - 106 - 5

Câu chuyện là của mình. Nhân vật không là của mình. Tất cả đều là hư cấu, không liên quan đến sự

Đăng bởi: Blueorbits

152 - 11 - 6

ý tưởng. chưa viết hoặc quá lười để viết. ps. không phải mình đòi hỏi hay gì đâu đây tất cả