Truyện của Blueorbits

Đăng bởi: Blueorbits

8211 - 1086 - 19

tớ níu, tớ giữ lại nắng ở bên mình. • lowercase. • có từ ngữ chửi thề hơi không lành mạnh.

Đăng bởi: Blueorbits

592 - 72 - 8

ý tưởng. chưa viết hoặc quá lười để viết. ps. không phải mình đòi hỏi hay gì đâu đây tất cả

Đăng bởi: Blueorbits

283 - 31 - 2

translated by @noctuary_ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI. CẢM ƠN. TRANSLATE

Đăng bởi: Blueorbits

45 - 7 - 1

Trả request ヘ(^_^ヘ)

Đăng bởi: Blueorbits

479 - 66 - 5

my life is rosy. • lowercase • thi thoảng sẽ có sensitive topics

Đăng bởi: Blueorbits

17790 - 2137 - 14

cho những mùa đã qua và nắng vàng đọng lại trên tóc em. • lowercase

Đăng bởi: Blueorbits

729 - 112 - 5

Câu chuyện là của mình. Nhân vật không là của mình. Tất cả đều là hư cấu, không liên quan đến sự

Đăng bởi: Blueorbits

15393 - 1626 - 21

please hold on a little longer. and try again.

Đăng bởi: Blueorbits

185 - 31 - 3

im sorry in advance if this sucks.