Truyện của Brooklyn_82

Đăng bởi: Brooklyn_82

678 - 145 - 3

thanks for reading <3

Đăng bởi: Brooklyn_82

6707 - 593 - 2

"Đồ con nít!" "Con nít? Em không phải con nít!" "..." "Em lớn rồi!" "Thế thì làm chuyện người lớn đi!" "@[email protected]"

Đăng bởi: Brooklyn_82

34732 - 3584 - 15

thanks for reading 180118 -- 180218 Hr: #47 of Fanfiction 13 chương + 1 phiên ngoại [Hoàn]

Đăng bởi: Brooklyn_82

95 - 30 - 2

"Umma Tae" thay thế cho "Em chỉ thích ở với mẹ". Plot sẽ được thay đổi một chút nhưng đảm