Truyện của Brooklyn_82

Đăng bởi: Brooklyn_82

333 - 92 - 2

"em đến tập gym không phải để giảm béo, cũng chẳng phải để luyện cơ, mà là để được làm

Đăng bởi: Brooklyn_82

10666 - 2726 - 37

sweetfic with text by boo.

Đăng bởi: Brooklyn_82

349 - 88 - 2

"tôi đã nhận nuôi một đứa trẻ, đứa trẻ ấy, lúc nào cũng chỉ nuôi nấng ý nghĩ sẽ đem

Đăng bởi: Brooklyn_82

20899 - 2969 - 10

warning : sến

Đăng bởi: Brooklyn_82

64992 - 5785 - 15

by boo. 180118 -- 180218 Hr: #47 of Fanfiction 13 chương + 1 phiên ngoại [Hoàn]

Đăng bởi: Brooklyn_82

314 - 73 - 2

"cảm nhận sự mát mẻ ấy, đôi ta vô tình cuốn lấy nhau hệt như hai chú cả một lớn

Đăng bởi: Brooklyn_82

87 - 38 - 2

shortfic by boo.

Đăng bởi: Brooklyn_82

1205 - 271 - 4

"bản chất thật của mỗi người, được tiết lộ rõ nhất mỗi khi họ ở trên giường." sexfic by boo.