Truyện của Cam_binh

Đăng bởi: Cam_binh

6183 - 653 - 35

_Đây là truyện thứ nhất của mình.Mình mong các bạn ủng hộ mình_ _Truyện này không dành cho các Sone đâu.Mình

Đăng bởi: Cam_binh

6990 - 937 - 52

Cô là một đứa bé không được sống trong tình yêu thương và hạnh phúc.Đến khi 5 tuổi thì bị

Đoản văn

Writing

Đăng bởi: Cam_binh

178 - 24 - 3

Fic này mình sẽ viết về các đoản văn,vì là đoản nên sẽ ngắn nha❤️