Truyện của Cam_binh

Đăng bởi: Cam_binh

6726 - 657 - 35

_Đây là truyện thứ nhất của mình.Mình mong các bạn ủng hộ mình_ _Truyện này không dành cho các Sone đâu.Mình

Đăng bởi: Cam_binh

8090 - 962 - 54

Cô là một đứa bé không được sống trong tình yêu thương và hạnh phúc.Đến khi 5 tuổi thì bị