Truyện của Cam_binh

Đăng bởi: Cam_binh

6463 - 882 - 50

Cô là một đứa bé không được sống trong tình yêu thương và hạnh phúc.Đến khi 5 tuổi thì bị

Đăng bởi: Cam_binh

5911 - 622 - 35

_Đây là truyện thứ nhất của mình.Mình mong các bạn ủng hộ mình_ _Truyện này không dành cho các Sone đâu.Mình

Đoản văn

Writing

Đăng bởi: Cam_binh

132 - 21 - 3

Fic này mình sẽ viết về các đoản văn,vì là đoản nên sẽ ngắn nha❤️