Truyện của Chaek_

Đăng bởi: Chaek_

24 - 5 - 3

"tụi mình thương nhau bao nhiêu thì đủ?" "tụi mình thương nhau, bao nhiêu cũng không đủ."