Truyện của Chaek_

Đăng bởi: Chaek_

70 - 16 - 5

"tụi mình thương nhau bao nhiêu thì đủ?" "tụi mình thương nhau, bao nhiêu cũng không đủ."