Truyện của Chanhchua310

Đăng bởi: Chanhchua310

15685 - 2212 - 18

Lương Xuân Trường x Phạm Đức Huy 06 x 08 Trong trái tim tao chỉ có mày Cover by Phú Thành

Đăng bởi: Chanhchua310

8506 - 1583 - 11

Một shotfic về Đại Chúng Lê Văn Đại x Nguyễn Thành Chung OOC, hiện đại, HE.

Đăng bởi: Chanhchua310

11647 - 1992 - 16

Bùi Tiến Dũng x Hà Đức Chinh 01 x 13 "Nếu có kiếp sau, tôi thề sẽ tìm kiếm và yêu

Đăng bởi: Chanhchua310

8929 - 2075 - 21

Lê Văn Đại x Nguyễn Thành Chung 15 x 16 Mắt chỉ nhìn em Tim chỉ có em Tất cả vì em Cover by Phú

Đăng bởi: Chanhchua310

16586 - 2778 - 19

Vũ Văn Thanh x Nguyễn Công Phượng 17 x 10 "Tình cảm mà có thể điều khiển thì có lẽ sẽ chẳng