Truyện của Chanhchua310

Đăng bởi: Chanhchua310

6345 - 1287 - 11

Một shotfic về Đại Chúng Lê Văn Đại x Nguyễn Thành Chung OOC, hiện đại, HE.

Đăng bởi: Chanhchua310

639 - 97 - 2

Nơi Chanh là Chanh

Đăng bởi: Chanhchua310

26013 - 5132 - 39

Vũ Văn Thanh x Nguyễn Công Phượng 17 x 10 Không phải anh không còn yêu em Chỉ là cuộc sống khiến