Truyện của Chanhchua310

Đăng bởi: Chanhchua310

11304 - 1795 - 18

Lương Xuân Trường x Phạm Đức Huy 06 x 08 Trong trái tim tao chỉ có mày Cover by Phú Thành

Đăng bởi: Chanhchua310

7199 - 1393 - 11

Một shotfic về Đại Chúng Lê Văn Đại x Nguyễn Thành Chung OOC, hiện đại, HE.

Đăng bởi: Chanhchua310

590908 - 59722 - 200

Một góc nhỏ YY viết về U23. Tui thích đọc mấy cái đoạn đối thoại siu ciu của mấy thằng,