Truyện của Chgiahan

Đăng bởi: Chgiahan

24 - 2 - 1

Au: Gia Hân (Ga Heun) kind: Đoản nheee, KHÔNG CÓ H 🚫 [ Nhắm mắt và tưởng tượng em nhé, anh luôn

Đăng bởi: Chgiahan

458 - 42 - 2

Kind : Kinh dị (yếu tim thì đừng vào), Trinh thám, Trò chơi. WARNING: Buộc phải dùng suy nghĩ. Players in Story:

Đăng bởi: Chgiahan

0 - 0 - 1

keep calm và đọc đến cuối nhé hihi... au: zahaan lâu lắm rồi mới viết fic lại, có sai sót mong bỏ