Truyện của Chgiahan

Đăng bởi: Chgiahan

1417 - 167 - 10

Kind: HE ( be warm Owker ❤️) [ bước lại một bước nữa, anh yêu em...]

Đăng bởi: Chgiahan

223 - 22 - 2

Kind : Kinh dị (yếu tim thì đừng vào), Trinh thám, Trò chơi. WARNING: Buộc phải dùng suy nghĩ. Players in Story:

Đăng bởi: Chgiahan

9 - 1 - 1

Au: Gia Hân (Ga Heun) kind: Đoản nheee, KHÔNG CÓ H 🚫 [ Nhắm mắt và tưởng tượng em nhé, anh luôn