Truyện của Chi_chie

Đăng bởi: Chi_chie

303275 - 8101 - 152

( Edit ) Kiếp trước nàng là nữ nhân cường hãn lại cực độ cường thế, mẹ mất, nàng phò trợ

Đăng bởi: Chi_chie

1994961 - 41280 - 115

( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy,

Đăng bởi: Chi_chie

260817 - 7672 - 58

( Hoàn) -Cởi toàn bộ y phục ra! - nói xong,hắn đứng thẳng đó chờ đợi. Cái gì? Lý Vân