Truyện của Daitieuyuu

Đăng bởi: Daitieuyuu

34723 - 2829 - 38

tác giả: Đại Tiểu Yuu (MạcYY) tác phẩm: như trên trích: tác giả lười và chỉ có lười, rất hay sai chính

Đăng bởi: Daitieuyuu

4961 - 425 - 11

Tác giả: Đại Tiểu Yuu (Mạc Y Y) Truyện: [Đồng Nhân Naruto] Gió Lời báo trước:Tác giả là một con lười chính

Đăng bởi: Daitieuyuu

60227 - 3525 - 44

Tg: Đại Tiểu Yuu ( Mạc Y Y) Đôi lời cằn nhằn: tác giả là một cái viết chính tả cực

Đăng bởi: Daitieuyuu

527 - 57 - 7

Tác giả: Đại Tiểu Yuu Thể loại: Fanfiction, xuyên không, hỗn tạp kết hợp. Fafic các truyện: Thủ lĩnh thẻ bài. Shugochara,

Đăng bởi: Daitieuyuu

48139 - 3461 - 48

tg: Đại Tiểu Yuu (Mạc Y Y) thể loại: xuyên không, thể thao, đồng nhân... cốt truyện: vô đi rồi pít trích: tác