Truyện của Daitieuyuu

Đăng bởi: Daitieuyuu

3248 - 283 - 10

Tác giả: Đại Tiểu Yuu (Mạc Y Y) Truyện: [Đồng Nhân Naruto] Gió Lời báo trước:Tác giả là một con lười chính

Đăng bởi: Daitieuyuu

46850 - 2715 - 42

Tg: Đại Tiểu Yuu ( Mạc Y Y) Đôi lời cằn nhằn: tác giả là một cái viết chính tả cực

Đăng bởi: Daitieuyuu

28042 - 2386 - 37

tác giả: Đại Tiểu Yuu (MạcYY) tác phẩm: như trên trích: tác giả lười và chỉ có lười, rất hay sai chính

Đăng bởi: Daitieuyuu

40733 - 3005 - 48

tg: Đại Tiểu Yuu (Mạc Y Y) thể loại: xuyên không, thể thao, đồng nhân... cốt truyện: vô đi rồi pít trích: tác