Truyện của Dammylatatca

Đăng bởi: Dammylatatca

43 - 6 - 2

Kiếp trước cậu là một người tài giỏi đứng đầu một gia tộc. Chỉ vì tình yêu sai lầm của