Truyện của Darkdragon8543

Đăng bởi: Darkdragon8543

14 - 3 - 2

Ảnh bìa Credit by @meggyLP thuộc Black and White team. Enjoy truyện nhé,cảm ơn.

Đăng bởi: Darkdragon8543

13 - 2 - 1

Mong được giúp đỡ

One short

Writing

Đăng bởi: Darkdragon8543

101 - 27 - 4

Những one short mà tôi tự viết. Cảm ơn vì đã đọc. Nếu truyện có gì sai sót, mong mọi người