Truyện của Darkdragon8543

One short

Writing

Đăng bởi: Darkdragon8543

118 - 31 - 4

Những one short mà tôi tự viết. Cảm ơn vì đã đọc. Nếu truyện có gì sai sót, mong mọi người

Đăng bởi: Darkdragon8543

17 - 2 - 1

Mong được giúp đỡ

Đăng bởi: Darkdragon8543

25 - 6 - 2

Ảnh bìa Credit by @meggyLP thuộc Black and White team. Enjoy truyện nhé,cảm ơn.