Truyện của Doctorjohn2000

Đăng bởi: Doctorjohn2000

50280 - 2620 - 54

Đây là một câu chuyện khá nhẹ nhàng có xen lẫn vài pha đánh đấm thôi, mong mọi người thích.

Đăng bởi: Doctorjohn2000

28910 - 1780 - 36

Đây là phần tiếp theo của phần 1, vậy nên ai chưa đọc phần 1 thì làm ơn đừng đọc

Đăng bởi: Doctorjohn2000

22431 - 2579 - 49

Nếu các bạn đọc bộ truyện này, tác giả khuyên các bạn đọc bộ school killer in another world để