Truyện của Giangcoi2802

Đăng bởi: Giangcoi2802

1953 - 180 - 5

...

Đăng bởi: Giangcoi2802

208556 - 7710 - 32

Mọi người follow ta nhé!

Đăng bởi: Giangcoi2802

56843 - 2880 - 14

Cô không biết cô là ai? Cô không rõ mình từ đâu tới? Bản thân cô năm nay bao

Đăng bởi: Giangcoi2802

38601 - 1767 - 9

Vốn chỉ định viết 1 chap. Nhưng buồn nỗi cứ viết lại bị ép viết thêm. Lan man mãi cuối

Đăng bởi: Giangcoi2802

10915 - 537 - 8

Mình viết truyện chỉ để vui vẻ. Lời văn, câu từ còn nhiều thiếu xót. Các nàng đọc cho nhận