Truyện của Giangcoi2802

Đăng bởi: Giangcoi2802

13741 - 673 - 8

Mình viết truyện chỉ để vui vẻ. Lời văn, câu từ còn nhiều thiếu xót. Các nàng đọc cho nhận

Đăng bởi: Giangcoi2802

79160 - 4024 - 14

Cô không biết cô là ai? Cô không rõ mình từ đâu tới? Bản thân cô năm nay bao

Đăng bởi: Giangcoi2802

45521 - 2095 - 9

Vốn chỉ định viết 1 chap. Nhưng buồn nỗi cứ viết lại bị ép viết thêm. Lan man mãi cuối

Đăng bởi: Giangcoi2802

3443 - 296 - 5

...

Đăng bởi: Giangcoi2802

235890 - 8669 - 32

Mọi người follow ta nhé!