Truyện của Haithais2mylove

Ngẫu hứng

Writing

Đăng bởi: Haithais2mylove

3067 - 423 - 10

Viết về mấy thằng tôi thích, về những gì tôi nghĩ, về những thứ tôi không thể viết ở Group

Đăng bởi: Haithais2mylove

198219 - 26649 - 160

Một góc nhỏ YY viết về U23. Tui thích đọc mấy cái đoạn đối thoại siu ciu của mấy thằng,