Truyện của Hajimewataru

Đăng bởi: Hajimewataru

22700 - 1383 - 20

Câu chuyện kể về một anh main như bao main khác, bị tai nạn chết rồi được chuyển sinh sang