Truyện của Hajimewataru

Đăng bởi: Hajimewataru

13491 - 870 - 17

Câu chuyện kể về một anh main như bao main khác, bị tai nạn chết rồi được chuyển sinh sang