Truyện của Hajimewataru

Đăng bởi: Hajimewataru

17676 - 1126 - 19

Câu chuyện kể về một anh main như bao main khác, bị tai nạn chết rồi được chuyển sinh sang