Truyện của Hajimewataru

Đăng bởi: Hajimewataru

27081 - 1570 - 20

Câu chuyện kể về một anh main như bao main khác, bị tai nạn chết rồi được chuyển sinh sang