Truyện của Hathu410

Đăng bởi: Hathu410

2465 - 226 - 65

Một người mà nàng nghĩ sẽ mãi mãi bên cạnh, đã đi mất rồi. Một người trời sinh là cặn bã

Đăng bởi: Hathu410

30577 - 4386 - 162

Nhạc Khanh bận rộn hoàn thành chín mươi chín lần xuyên qua nhiệm vụ, chỉ cần lại hoàn thành một

Đăng bởi: Hathu410

8123 - 374 - 31

Nhiều năm sau Lạc Tử Câm ở giải Kim Tượng Hồng Kông đạt được ảnh hậu, lúc TV tiếp sóng

Đăng bởi: Hathu410

20172 - 2326 - 56

*Tên gốc: Đại Đường Đinh Tử Hộ. (Đinh tử hộ nghĩa là hộ dân không chịu di dời khi có

Đăng bởi: Hathu410

137859 - 10029 - 82

Phần tiếp theo của Phế Hậu. Nói về Thiên Nhã 17t xuyên đến kiếp trước, thành Thiên Nhã 34t trong

Đăng bởi: Hathu410

3282 - 291 - 15

Văn án quá dài nên mình để trong phần nội dung nhé.

Đăng bởi: Hathu410

39432 - 3102 - 72

Phần 2 của Tôi chờ em đến 30 tuổi. Các bạn có thể xem phần 1 ở link sau: https://www.wattpad.com/story/131049472-bhtt-ph%E1%BA%A7n-1-t%C3%B4i-ch%E1%BB%9D-em-%C4%91%E1%BA%BFn-ba-m%C6%B0%C6%A1i-tu%E1%BB%95i-nam-m%C3%B4n

Đăng bởi: Hathu410

24260 - 3821 - 194

Mang theo hệ thống trò chơi thăng cấp xuyên qua một bản văn ngựa đực, Hạ Ca cảm thấy mình

Đăng bởi: Hathu410

291421 - 20127 - 200

Tiêu Ái Nguyệt một mực chờ đợi một người, đợi rất lâu Từ Phóng Tình vì nàng giơ tay chém

Đăng bởi: Hathu410

240 - 4 - 15

*Tựa đề là cách chơi chữ từ câu Hoa Dạng Niên Hoa (nghĩa là Khoảng thời gian đẹp nhất của