Truyện của Hathu410

Đăng bởi: Hathu410

1586 - 79 - 26

Nguyễn Dạ Sanh hết thời, cùng nàng cùng thời kỳ Hề Mặc bây giờ lại đang lúc hot, nghiễm nhiên

Đăng bởi: Hathu410

17167 - 311 - 15

Văn án Một tổng giám đốc như Cận Tang Ngô, vừa dịu dàng lại vừa sâu sắc, nhưng lại là một

Đăng bởi: Hathu410

16894 - 1078 - 29

Bộ này là phiên ngoại của Nguyện Giả Thượng Câu. Nói về cặp đôi Thi Vân Dạng và Hứa Chiêu

Đăng bởi: Hathu410

10897 - 927 - 37

Văn án Trì độn đến khiến người giận sôi thụ vs đủ loại tinh thần phân liệt công Tô Cách bị cắt

Đăng bởi: Hathu410

228217 - 15970 - 200

Tiêu Ái Nguyệt một mực chờ đợi một người, đợi rất lâu Từ Phóng Tình vì nàng giơ tay chém

Đăng bởi: Hathu410

3895 - 143 - 15

Văn án Dư Tây chết rồi, bị hệ thống thông tri muốn đi các loại văn bên trong cứu vớt nữ

Đăng bởi: Hathu410

14657 - 1394 - 57

Phần 2 của Tôi chờ em đến 30 tuổi. Các bạn có thể xem phần 1 ở link sau: https://www.wattpad.com/story/131049472-bhtt-ph%E1%BA%A7n-1-t%C3%B4i-ch%E1%BB%9D-em-%C4%91%E1%BA%BFn-ba-m%C6%B0%C6%A1i-tu%E1%BB%95i-nam-m%C3%B4n

Đăng bởi: Hathu410

85505 - 3574 - 46

Lưu ý: Truyện này mình cũng đang edit tại nick Faye Lam. Nếu bạn nào thích đọc bản edit thì

Đăng bởi: Hathu410

78433 - 1894 - 38

*Truyện này đang đứng thứ 2 trong Top Truyện Hay Nhất ở Tấn Giang, chỉ sau Dò Hư Lăng thôi

Đăng bởi: Hathu410

56094 - 5118 - 56

Phần tiếp theo của Phế Hậu. Nói về Thiên Nhã 17t xuyên đến kiếp trước, thành Thiên Nhã 34t trong