Truyện của Hldt2912

Đăng bởi: Hldt2912

277 - 81 - 3

cuối tháng chị đi bốc bát họ, sắp có tiền trả chú rồi.

Đăng bởi: Hldt2912

180 - 22 - 3

chuyên mục về cách dùng từ và phát triển fanfic của một số bạn chẻ'ss hiện nay.

Đăng bởi: Hldt2912

193 - 44 - 8

bản chỉnh sửa phần lớn nội dung của bd2 cũ

Đăng bởi: Hldt2912

4229 - 455 - 30

nơi đăng tranh, đưa tin và phân tích liên quân mô bai :v

Đăng bởi: Hldt2912

630 - 100 - 10

nếu là anh, em sẽ yêu chính mình.

Đăng bởi: Hldt2912

15222 - 2131 - 58

đóa thược dược, cài trên mái tóc đen.

Đăng bởi: Hldt2912

1119 - 200 - 23

một trái tim lạnh giá, và một thân thể đã úa tàn. tự lúc nào, em đã đánh mất chính