Truyện của Huytoto

Đăng bởi: Huytoto

126 - 12 - 4

Khi con người săn lùng các siêu năng lực gia? Khi cả thế giới bị AI tiêu diệt? Liệu Black

Đăng bởi: Huytoto

6 - 2 - 1

Rảnh rổi ngồi làm cho vui ^^