Truyện của Judymatho12

Đăng bởi: Judymatho12

265 - 50 - 11

Nếu 1 ngày nào đó các thím fnaf này đều có face thì sẽ coá chuyện gì xảy ra? Tất

Royal Servant

Writing

Đăng bởi: Judymatho12

9781 - 393 - 69

H nặng!! Đốt sự trong sáng rất dễ dàng :))) Cốt truyện li kỳ, có...giết người trong đấy '-', Thụ max

Đăng bởi: Judymatho12

1701 - 160 - 36

Đọc phần 1 chưa mà qua đây??? Đọc phần 1 trước đi rùi nhảy vào đây >:3 tên tựa

Đăng bởi: Judymatho12

843 - 158 - 35

'-' cái lớp tui...éo khác 1 bãi chiến trường di động.

Đăng bởi: Judymatho12

37 - 6 - 1

OwO ship rồi viết, tự ship và tiếp tục viết, ai ko thik yaoi please kick out!!

Đăng bởi: Judymatho12

852 - 76 - 9

Theo quan điểm của mình thì có kiêng có lành. Mình không dám nói chắc chắn là có ma quỷ

Đăng bởi: Judymatho12

13301 - 376 - 17

Cảnh báo!! H nặng, ai éo thik!! Đi zaaaaa!!! Vại thui!! :3

Đăng bởi: Judymatho12

2476 - 204 - 30

Fan yaoi, đam mỹ, hủ...vô đây hết đi!!! Còn có các thứ lảm nhảm về mọi thứ nữa!!