Truyện của Junsuxiah_wp

Đăng bởi: Junsuxiah_wp

1173 - 199 - 6

Author: LeTrollchenRoll Updated: Mar 9, 2017 Published: Jan 24, 2017 Tags: comedy fluff romance humormaybe taejin detectiveau Characters: jin taehyung v jungkook Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1217501

Đăng bởi: Junsuxiah_wp

206 - 22 - 18

Tên: Vòng Tròn Tác giả: Tô Cát Thể loại: Hiện đại, HE

Đăng bởi: Junsuxiah_wp

363 - 67 - 8

Tác giả: Mị viêm quả quả (魅炎果果) Nhân vật: Sehun - Xiumin, Suho Thể loại: vườn trường, HE

Đăng bởi: Junsuxiah_wp

2114 - 268 - 9

Tác giả: Noname Thể loại: Thế giới ngầm, hiện đại

Đăng bởi: Junsuxiah_wp

4033 - 544 - 21

Tác giả: Hàn Y Link: https://www.wattpad.com/story/704317-%C4%91%C3%A3n-vi-qu%C3%A2n-c%E1%BB%91-__-h%C3%A0n-y

Đăng bởi: Junsuxiah_wp

2567 - 482 - 28

Nhân vật : Oh Sehun - Kim Minseok Tác giả : Kim Tuấn Tú Đích Hộ Khẩu Bản Thể loại : Hiện

Đăng bởi: Junsuxiah_wp

4913 - 1010 - 25

Nhân vật : Taehyung - Seokjin, Jimin, Hoseok, Namjoon, ... Thể loại : Trường thiên, thập niên 70, ngược tâm, HE Tác

Đăng bởi: Junsuxiah_wp

18133 - 2297 - 29

Tác giả: Kim tuấn tú đích hộ khẩu bản Thể loại: hiện đại, giới người mẫu, HE Nhân vật: Kim Taehyung -

Đăng bởi: Junsuxiah_wp

39 - 8 - 1

Tên: Như thử lương nhân hà (Tại sao phu quân như vậy) Thể loại: Cổ trang, cung đình, HE Nhân vật: Lộc

Đăng bởi: Junsuxiah_wp

5 - 2 - 2

Tác giả: Yêu Chi Mị Tú Nhân vật: Lai Guan Lin x Hwang Minhyun Thể loại: Hiện đại, đô thị, HE