Truyện của Kaiiserngu2910

Đăng bởi: Kaiiserngu2910

21958 - 2276 - 24

Bạn nghĩ xem, Muggle thì có Facebook, Instagram, Nate và gỉ gì gi các thứ mạng xã hội. Vậy

Đăng bởi: Kaiiserngu2910

12178 - 2647 - 10

Trong một cái vũ trụ nào đó, các anh các cháu nhà ta bỗng chốc biến thành dân chúng của

Đăng bởi: Kaiiserngu2910

13955 - 1111 - 17

Đây sẽ nơi tập hợp những oneshot nho nhỏ của mình, kể cả trả request oneshot cũng sẽ ở trong

Đăng bởi: Kaiiserngu2910

552 - 174 - 3

« Chủ đề cho cuộc thi thử thách lòng dũng cảm năm nay là gì ? » « Giữa nhà thương

Đăng bởi: Kaiiserngu2910

400 - 72 - 2

Từ Anh Hạo, Kỳ Tháp Bồng. Trong trăm ngàn vạn người lại gặp được nhau. "Kiếp này chúng ta duy nhất

Đăng bởi: Kaiiserngu2910

13691 - 2550 - 38

"Ở dưới đất nguyện làm cây liền cành. Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh. Đời này kiếp này, đời sau

Đăng bởi: Kaiiserngu2910

4778 - 967 - 6

"Now tell me more about the freak show in town." "Mời vào, thưa quý nương. Chào mừng đến với gánh xiếc

Đăng bởi: Kaiiserngu2910

28513 - 6278 - 32

Những mẩu chuyện nhỏ về madame nhà văn có nghề tay trái là trông trẻ, cùng một đám trẻ được

Đăng bởi: Kaiiserngu2910

12362 - 1677 - 16

" lại đây kể cho cái này, nghe đi rồi ngủ nhá. " --- --- --- --- main theme: https://www.youtube.com/watch?v=AWeASUBltUA

Đăng bởi: Kaiiserngu2910

14623 - 2420 - 21

Bách hoa rụng tàn, đầy trời bi than Ánh trăng đáy nước chẳng qua là hư ảo Giang sơn gấm vóc, vẫn