Truyện của Katorimai

Đăng bởi: Katorimai

512 - 47 - 2

Nội dung:Tôi là một con quái vật....còn em là con người....tôi đang tự hỏi rằng liệu em và tôi có

Đăng bởi: Katorimai

48 - 8 - 1

Bìa truyện do mình vẽ Nội dung:Sẽ như thế nào nếu như cả hai con quỷ máu lạnh đều đem lòng

My art

Full

Đăng bởi: Katorimai

397 - 68 - 5

Tranh do mình vẽ.....

Đăng bởi: Katorimai

743 - 94 - 16

Đây là truyện đầu tiên mình viết nên có gì mong các bạn đánh giá giúp mình nhé!bìa truyện là

Đăng bởi: Katorimai

293 - 60 - 6

Nội dung:Tôi đã được gặp bọn họ ư?

Đăng bởi: Katorimai

373 - 80 - 5

Nội dung:Chỉ là những giấc mơ kỳ lạ mà mình từng gặp thôi....

Đăng bởi: Katorimai

7824 - 685 - 27

Mình nói trước là mình cực ngu tiếng anh nên có gì các bạn đừng ném đá mình nhé......mà nếu

Đăng bởi: Katorimai

17478 - 1457 - 20

(bìa truyện do mình vẽ) Nội dung:Như tiêu đề của truyện thôi....