Truyện của Katorimai

Đăng bởi: Katorimai

256 - 45 - 8

Đây là chuyện đầu tiên mình viết nên có gì mong các bạn đánh giá giúp mình nhé!bìa truyện là

Đăng bởi: Katorimai

145 - 24 - 7

Mình nói trước là mình cực ngu tiếng anh nên có gì các bạn đừng ném đá mình nhé......mà nếu