Truyện của Katorimai

Đăng bởi: Katorimai

256 - 69 - 5

Nội dung:Chỉ là những giấc mơ kỳ lạ mà mình từng gặp thôi....

Đăng bởi: Katorimai

665 - 88 - 16

Đây là truyện đầu tiên mình viết nên có gì mong các bạn đánh giá giúp mình nhé!bìa truyện là

My art

Full

Đăng bởi: Katorimai

319 - 60 - 5

Tranh do mình vẽ.....

Đăng bởi: Katorimai

6014 - 606 - 26

Mình nói trước là mình cực ngu tiếng anh nên có gì các bạn đừng ném đá mình nhé......mà nếu

Đăng bởi: Katorimai

143 - 33 - 5

Nội dung:Tôi đã được gặp bọn họ ư?

Đăng bởi: Katorimai

13228 - 1145 - 19

(bìa truyện do mình vẽ) Nội dung:Như tiêu đề của truyện thôi....

Đăng bởi: Katorimai

292 - 30 - 2

Nội dung:Tôi là một con quái vật....còn em là con người....tôi đang tự hỏi rằng liệu em và tôi có