Truyện của Khathanhi

Đăng bởi: Khathanhi

14448 - 3022 - 139

!Đây là truyện chuyển ver đã bị chỉnh sửa và post lên chưa có sự cho phép của editor! !Tôi không

Đăng bởi: Khathanhi

25338 - 2905 - 1

!Đây là truyện chuyển ver đã bị chỉnh sửa và post lên chưa có sự cho phép của editor! !Tôi không

Đăng bởi: Khathanhi

5054 - 519 - 54

!Đây là truyện chuyển ver đã bị chỉnh sửa và post lên chưa có sự cho phép của editor! !Tôi không

Đăng bởi: Khathanhi

356 - 103 - 6

!Đây là truyện chuyển ver đã bị chỉnh sửa và post lên chưa có sự cho phép của editor! !Tôi không

Đăng bởi: Khathanhi

79197 - 12050 - 139

!Đây là truyện chuyển ver đã bị chỉnh sửa và post lên chưa có sự cho phép của editor! !Tôi không

Đăng bởi: Khathanhi

6857 - 1741 - 57

!Chuyển ver từ chương 1 → 117, còn lại là tự edit (?!) do editor đã drop! !Tôi không sở

Đăng bởi: Khathanhi

37225 - 3413 - 81

!Đây là truyện chuyển ver đã bị chỉnh sửa và post lên chưa có sự cho phép của editor! !Tôi không

Đăng bởi: Khathanhi

10495 - 2626 - 126

Chỉ là mấy đoạn text hài hài liên quan tới BTS lượm trên mạng đem về sưu tầm để giải

Đăng bởi: Khathanhi

45057 - 8131 - 72

!Đây là truyện chuyển ver đã bị chỉnh sửa và post lên chưa có sự cho phép của editor! !Tôi không

Đăng bởi: Khathanhi

15934 - 3822 - 1

!Đây là truyện chuyển ver đã bị chỉnh sửa và post lên chưa có sự cho phép của editor! !Tôi không