Truyện của Khunglongxanh1997

Đăng bởi: Khunglongxanh1997

256846 - 15199 - 35

Tác giả: Khủng Long Xanh Thể loại: Đam mỹ cao H, ABO, AxB, có ngọt có ngược, công sủng thụ,

Đăng bởi: Khunglongxanh1997

15114 - 1101 - 7

Tác giả: Khủng Long Xanh Thể loại: Đam mỹ, H văn, độc chiếm vương gia công x da mặt mỏng thiếu

Đăng bởi: Khunglongxanh1997

978 - 62 - 6

Tác giả: Khủng Long Xanh Thể loại: 18+, bách + đam, bạo lực gia đình, ấu dâm, giết người, tâm lí

Đăng bởi: Khunglongxanh1997

2874 - 239 - 8

Các mẩu truyện đam mỹ ngắn do mình viết, có thể có một hay nhiều phần, BE HE SE hoặc

Đăng bởi: Khunglongxanh1997

1427 - 167 - 6

Tác giả: Khủng Long Xanh Thể loại: đam mĩ, cổ trang, ngược tâm, SE, 1x1, ôn nhu công x si tình

Vân Vũ

Writing

Đăng bởi: Khunglongxanh1997

362 - 33 - 1

Thể loại: cổ trang đến hiện đại, 1x1, HE, trước ngược sau ngọt. Có một loại tình cảm khắc sâu