Truyện của Khunglongxanh1997

Đăng bởi: Khunglongxanh1997

2408 - 225 - 6

Tác giả: Khủng Long Xanh Thể loại: đam mĩ, cổ trang, ngược tâm, SE, 1x1, ôn nhu công x si tình

Đăng bởi: Khunglongxanh1997

478866 - 25349 - 40

Tác giả: Khủng Long Xanh Thể loại: Đam mỹ cao H, ABO, AxB, có ngọt có ngược, công sủng thụ,

Vân Vũ

Writing

Đăng bởi: Khunglongxanh1997

630 - 49 - 1

Thể loại: cổ trang đến hiện đại, 1x1, HE, trước ngược sau ngọt. Có một loại tình cảm khắc sâu

Đăng bởi: Khunglongxanh1997

74 - 17 - 2

Tác giả: Khủng Long Xanh Vài ý nghĩ vu vơ, vài câu trích dẫn đâu đó, ngẫu hứng viết ra vài

Đăng bởi: Khunglongxanh1997

1842 - 108 - 6

Tác giả: Khủng Long Xanh Thể loại: 18+, bách + đam, bạo lực gia đình, ấu dâm, giết người, tâm lí

Đăng bởi: Khunglongxanh1997

32846 - 1970 - 8

Tác giả: Khủng Long Xanh Thể loại: Đam mỹ, H văn, độc chiếm vương gia công x da mặt mỏng thiếu

Đăng bởi: Khunglongxanh1997

5990 - 472 - 9

Các mẩu truyện đam mỹ ngắn do mình viết, có thể có một hay nhiều phần, BE HE SE hoặc