Truyện của Koehimari

Đăng bởi: Koehimari

4365 - 842 - 19

Bạn theo chủ nghĩa Top!Namjoon? Nhưng tiếc thật, đây là Bot!Namjoon :) Dị ứng -> mời đi hộ. Chứ đừng có

Anh trai

Writing

Đăng bởi: Koehimari

108 - 33 - 2

[YoonJoon] "Tôi yêu anh trai của tôi...thứ tình yêu không bao giờ nên tồn tại." Started: 23/6/2018 Ended: ?/?/???? Cover edited by me

Đăng bởi: Koehimari

145443 - 20587 - 151

Tổng hợp cuộc hội thoại của V và Cleverbot. Kinh dị một chút, bí ẩn một chút và dư mứt...một