Truyện của Ks99___

Đăng bởi: Ks99___

165069 - 13303 - 87

Editor: Didi Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (心深似海) Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát (竹寺水吉) Thể loại: Đô thị tình duyên,

Đăng bởi: Ks99___

7421 - 1762 - 24

Editor: Didi Tác phẩm: Trọng sinh chi Liêu Ngươi, Lại Ngươi, Ái Định Ngươi (重生之撩你赖你爱定你) Tác giả: Tương Cố Dĩ Vô

Đăng bởi: Ks99___

14343 - 2891 - 36

Editor: Didi Tác phẩm: Đào Hoa Khúc (桃花曲) Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ (若花辞树) Thể loại: Cung đình, tình hữu độc chung,

Đăng bởi: Ks99___

227874 - 20384 - 92

Editor: Didi Beta: Tiếu Tác phẩm: Bỗng dưng muốn yêu người (突然想爱你) Tác giả: Lạc Mạc Chi Vũ (落幕之舞) Thể loại: Thanh mai

Đăng bởi: Ks99___

35 - 23 - 1

Editor: Didi Tác phẩm: Dư Sinh Vi Kỳ (余生为期) Tác giả: Mẫn Nhiên (闵然) Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc