Truyện của Kurumi1910

Đăng bởi: Kurumi1910

19 - 0 - 4

Nàng, con gái duy nhất của trưởng công chúa, nhưng cả nước đều biết là phế vật. Khi đôi mắt trong

Đăng bởi: Kurumi1910

11 - 8 - 5

Chúng thần thời viễn cổ hôi phi yên diệt gần hết, hiện nay chỉ còn có Long Tộc, Phượng Tộc