Truyện của Kurumi1910

Đăng bởi: Kurumi1910

80 - 12 - 3

Chỉ là 1 tử thần nàng có được tình yêu và hạnh phúc không!!! Người khác nhìn vào chỉ nghĩ

Đăng bởi: Kurumi1910

123 - 13 - 13

Chúng thần thời viễn cổ hôi phi yên diệt gần hết, hiện nay chỉ còn có Long Tộc, Phượng Tộc